Седмица на бизнеса стартира в Ловеч

  • 25 януари 2013, 08:40
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0d2920664b

Седмица на бизнеса стартира в от 28 до 31 януари 2013 г. в Областния информационен център в Ловеч. Всеки ден от 14 до 17 ч. експертите ще предоставят актуална информация за възможности за финансиране на бизнес начинания, както и предстоящи процедури през 2013 г. При посещението в офиса на центъра бизнесмените ще получават подробни данни за отворенит към момента процедури за финансиране по оперативни програми "Конкурентноспособност" и "Развитие на човешките ресурси" и др. Те ще бъдат информирани и за идикативните срокове и предстоящи покани за проекти през 2013 г.


На интерактивните маси посетителите ще се запознаят с информационни източници и интернет страници на различни програми на ЕС, по които бизнесът може да получи финансиране. На посетителите ще бъдат предоставени информационни материали във връзка с актуалните възможности за кандидатстване, изисквания и срокове.