Села хартисват без еко оазиси, чакат асфалт

  • 25 юни 2020, 08:31
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium medium 02 mezdra malki mestni initsiativi ochin dol 2017 02

Мездренски села ще се простят с мечтата за еко кътче. Причината - едва една трета от поададените проекти по „Малки местни инициативи" (общо 22 на брой) вероятно ще видят бял свят. Причината - в бюджета има пари само за толкова. Освен това някои проекти не отговарят на условията за административно съответствие, законност и целесъобразност, стана ясно по време на Ден на кмета в Мездра. 

Общинският управник Иван Аспарухов напомни на кметовете и кметските наместници да следят за стриктното спазване на противоепидемичните мерки, въведени от здравните власти у нас, особено при провеждането на масови културни и развлекателни мероприятия.

Той поясни, че икономическата криза, предизвикана от COVID-19, е довела до определен спад на местните приходи в бюджета, най-вече що се отнася до постъпленията от такси и наеми на терени и обекти - общинска собственост. Негативно отражение върху Бюджет 2020 оказват и наложените финансови корекции по редица проекти за саниране на сгради с европейско финансиране, изпълнени през предишния мандат и платени със собствени средства, разходите за които все още не са верифицирани.

Аспарухов благодари на ОбП „Чистота“ за дейностите, извършени от предприятието от началото на годината за подобряване на чистотата и за обновяване на уличното осветление в населените места. В тази връзка той заяви, че само през последните три месеца са премахнати повече от 15 незаконни сметища на територията на общината, предстои да бъдат ликвидирани още няколко в селата Долна Кремена, Крета, Лютидол и Типченица. Монтирани са близо 200 нови осветителни тела и са подменени над 2000 м ел. проводници.

След разхлабване на ограничителните мерки са стартирали процедурите за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Мездра за 2020 г. - основен ремонт на 22 улици в града и в съставните села в общината, на общинския път Боденец - Върбешница и на пътя за гробищния парк в Горна Бешовица, както и на спортна площадка в Царевец. Ако няма обжалване на поръчките, ремонтните дейности се очаква да започнат в края на юли или началото на август.