Села правят мини оазиси и модерни площади с общински пари

  • 12 май 2020, 19:57
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium 02 mezdra malki mestni initsiativi ochin dol 2017 02

Райски кътчета за отдих, модерни площади, терени за игри и спорт, алеи и тротоари ще изградят села от община Мездра с пари от местната хазна. До края на месец май кметове на кметства, кметски наместници, председатели на читалищни и на училищни настоятелства, инициативни комитети от граждани, регистрирани в кметствата или кметските наместничества, неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, сдружения на собствениците и граждани могат да кандидатстват с проектни предложения за финансиране по Програма „Малки местни инициативи - Мездра 2020”. Документи се приемат до 17 часа на 29 май (петък) в общинския център за услуги и информация на гражданите.

Допустими дейности за финансиране по програмата са изграждане на детски площадки с одобрен проект; въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общински сгради; рехабилитация на площадни пространства с прилежащите им тротоари и монтиране на пейки; ремонт на огради и портални врати на гробищни паркове и изграждане на тоалетни в тях; ремонт на съществуващи обществени тоалетни; монтиране на видеонаблюдение, разширение на съществуваща система и/или изграждане на нова такава; изграждане на спортни площадки, алеи и тротоари; създаване (възстановяване), оборудване на зони за отдих и изграждане на беседки; подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства и в общите зелени площи.

Максималната допустима стойност на всяко едно проектно предложение остава непроменена - 5 000 лв. Средствата, които са заложени в Бюджет 2020 на община Мездра за реализиране на програмата, са в размер на 30 хил. лв., колкото бяха и в предишните й четири издания, уточниха от местната управа. 

До края на юни експерти от общинската администрация ще разгледат постъпилите проектни предложения и ще представят становище относно тяхното административно съответствие, законност и целесъобразност. След това те ще бъдат оценени и класирани от комисия, в която влизат представители на администрацията и на общинския съвет.

До 10 юли председателят на комисията ще внесе в общинския съвет доклад за направената оценка и извършеното класиране на допустимите за реализиране проекти. Кои проектни предложения ще бъдат одобрени за финансиране ще реши местният парламетн на своето заседание в края на месец юли.

Изпълнението на проектите ще стартира от датата на обявяване на списъка с одобрените проектни предложения, а крайният срок за изпълнението им остава непроменен - 31 октомври.

 

снимки: община Мездра