Село Баниска

  • 29 октомври 2012, 14:08
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0717dc3df5

Баниска се намира в Дунавска равнина област Русе, на 50 км югозападно от Русе и на 20 км източно от град Бяла. Разположено е в плодородната долина на река Баниски лом, която е с надморска височина 136 м, а околните хълмове достигат 250-300 м. Баниска е едно от най-големите села в бившата Беленска околия с 1795 жители /към 1976 г./, към която се числи селото от 1959 г. Населението наброява приблизително 1320 души.   Първоначално сегашното село е разположено от лявата страна на Баниски Лом, но има и няколко къщи на десния бряг /на Спас Маринов Кенарски, Илия Нейков Караиванов и др./ След голямото наводнение от 1924 г. обаче около 20-30 семейства напускат дворовете си край реката и се преселват на по-високите места.


   Шосето между селата Водица, Цар Асен, Могилино, Баниска и Борово свързва селото с двата главни пътя: София-Варна и София-Русе. Селото е свързано с шосейни пътища и с всички околни села пряко, с изключение на пътя до Копривец, който е черен.   Най-важният водоизточник на селото е река Баниски Лом. Тя извира на 600 м от връх Чатарлъка /надморска височина 372 м/ намиращ се близо до село Сушица, Великотърновско. Реката е с дължина 56,7 км, има средногодишен отток 0,77 куб. м./сек. и се влива в река Черни лом при село Широково, Русенско. Нейни притоци са реките Кояджик с дължина 19,6 км и Канарски Лом, с дължина 2,5 км. Долината на Баниски Лом е със средна широчина 1,5-2 км и е запълнена с наноси, които я правят особено благоприятна за отглеждане на зеленчуци и други селскостопански култури.


 Вижте по-голяма карта