Село Батишница

  • 29 октомври 2012, 14:58
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0719a54c44

Батишница е село в Северна България на 43 км югозападно от центъра на гр. Русе, на 8 км южно от гр. Две могили, на 201 км северозападно от гр. Варна и на 269 км североизточно от гр. София.. То се намира в община Две могили, Област Русе. 


В селото се намира местността „Табите“, където са открити находки от презимували руски части. Съществува легенда как турският главнокомандващ бил подкупен с тиква, пълна със злато, за да се предаде.                       "Табите"                       Чешмата при превала Табите до хижа Тъжа


На 2 км от селото минава жп линията Русе-Подкова. Има ежедневен автобусен транспорт до градовете Две могили и Русе. Село Батишница е разположено в източната част на Дунавската равнина, на около 100 м надморска височина. Релефът е равнинно-хълмист, а климатът - умереноконтинентален. Летата тук са сухи и горещи, а зимите - студени. Населението наброява приблизително 740 души.


Батишница е добре устроено село, електрифицирано, водоснабдено и с изградени комуникационни мрежи. Работят кметство, читалище с библиотека, православна църква, джамия, здравно обслужване и различни търговски обекти. В общинския град Две могили има работещи училища, детски градини и поликлиника.


Основният поминък тук е земеделие и животновъдство. Производствено потребителната кооперация на селото е една от най-проспериращите в региона. Тук работят и две утвърдени предприятия за производство на дунапрен и спални матраци.


Към читалището е сформирана група за стари градски и народни песни. Библиотеката разполага с богат книжен фонд. Интерес представлява и православният храм "Св. Иван Рилски", построен през 1894 г.


На около 15 км се намира и най-големият язовир в област Русе - Баниска. Неговото предназначение е за напояване и стопански риболов. Язовирът е предпочитано място за отдих и дава възможност за риболов на шаран, кефал, каракуда, сом, толстолоб и други сладководни риби.


Интересна туристическа атракция е пещерата Орлова чука, която е на около 13 км от селото. До пещерата се намира и едноименната хижа, където има условия за барбекю, стрелба с лък, езда, зелено училище и др.


>> Орлова чука