Село Кацелово

  • 29 октомври 2012, 15:43
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a071ab57fbe

Село Кацелово се намира в Североизточна България, разположено в долината на р. Черни Лом, на десния бряг на реката. Отстои на 45 км югоизточно от областния град Русе, на 40 км от гр. Бяла, на 30 км от гр. Попово и на 24 км от общинския център гр. Две могили. В съседство се намират селата Горско Абланово, Каран Върбовка, Острица, Сваленик, Червен, Гърчиново, Церовец и др.


През времето на турското робство с. Кацелово е било едно от големите български села в района и хър-цойското население тук е успяло да запази най-хубавото от своите обичаи и нрави - език и вяра, облекло, песни и хора


След западането на гр. Червен, от 1700 година насам, Кацелово става център на кръщавания и венчавания. Тук е било открито първото килийно училище в този край, а след това е построена църква и хубава училищна сграда


Има сведения, че кацеловчани са участвали и помагали на хайдушки чети в Поломието, укривали са Васил Левски и участници в Червеноводската чета


Подпомагали са руските войски по време на редицата войни, които Русия води с Турция, и неслучайно след оттеглянето на русите от нашите земи значителна част от кацеловското население се изселва в Румъния и там основава село Кацен


Има случаи на потурчвания и убийства, но извършвани от черкезки потери и турци от далечни населени места