Село Първомай над 2 г. чака разширение на детската градина

  • 17 юни 2019, 11:30
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium 3 2

Повече от две години се бави обещаното от община Петрич разширяване на детската градина в най-голямото петричко село Първомай. За това алармира кметът на населеното място Стоян Стойчев. Още през март 2017 година бе разчистен теренът край сградата на детската ясла в селището. Блъсната бе стара постройка, на чието място трябваше да се построи нова сграда и топла връзка между нея и тази, в която и в момента се обучават децата. Оказа се, че все още не е готов работният проект, както и Подробният устройствен план за уширяването на обекта. „Няма как да се пристъпи към строителство без необходимите проекти. Проектът ще бъде финансиран със средства от общинския бюджет. За нас най-важно е да осигурим на децата по-добра среда за престой и обучение в детските градини. Надявам се, че в бюджета за 2020 година ще бъдат заложени въпросните средства и детското заведение ще бъде разширено”, заяви Минка Салагьорова, зам.-кмет на община Петрич по строителството.    

За село Първомай, в което живеят над 3600 души, преди десетина години имаше проект за изцяло нова детска градина, но стойността му бе около 2 милиона лева. Сумата бе непосилна за общината и ръководството взе решение да разшири сегашната база, което ще излезе няколко пъти по-евтино.

„Дано се направи тази нова пристройка, да се разшири и дворът, за да има къде да играят всички деца. Сега предучилищната група е в кметството, точно над кабинета ми, често чувам глъч от шумните малки съседи, но това не пречи на работата ми”, допълва кметът на Първомай – Стоян Стойчев.