Село забогатява след закриване на школо

  • 28 май 2020, 14:11
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium ou riahovcite

 

Местният парламент в Севлиево даде зелена светлина за закриването на Основно училище „Емилиян Станев" в село Ряховците. Това ще стане факт от 1 септември 2020 г.

До тази крайна мярка се стига, заради драстично намалелия брой ученици и невъзможността на училището да функционира по този начин. За учебната 2019/2020 г. са записани едва 19 ученици, разделени в 3 паралелки. Един е първокласникът, един във втори клас, петима ученици в 3 клас, двама в 4-ти, девет в 5 клас и един в шести клас. Обучаването им в слети паралелки е проблем при организирането на качествен образователно-възпитателен процес, се казва в мотивите към предложението, обясниха от местната управа.

Общинските съветници гласуваха за закриването на училището, като учениците ще се пренасочат към ОУ „Свети свети Кирил и Методий" в село Петко Славейков, което е най-близкото средищно училище и може да отговори на нуждите, има училищен автобус и свободни работни места за осигуряване на заетост на педагогическия персонал на ОУ „Емилиян Станев". Учителите ще запазят работните си места, а приходите от наеми и аренда отиват за селото.

Очаква се постигане на ефективна и оптимална училищна мрежа за община Севлиево, намаляване броя на маломерните и слети паралелки, по-ефективно използване на финансовия ресурс за горива, електроенергия и вода.

По избор на родителите, децата имат възможност да се насочат и към други училища в общината и го правят, защото никой не иска детето му да е единственият първокласник и да учи с деветокласници в слята паралелка, аргументираха се съветниците.

В решението на общинския съвет се посочва още, че задължителната учебна документация и фондът учебници ще се приемат и съхраняват в ОУ „Свети свети Кирил и Методий", а приходите от наеми и аренда на преминалите в собственост на общината земеделски земи в размер на 5 706 лв. ще се използват за нуждите на кметство село Ряховците.