Селски кметове борят битовите отпадъци

  • 10 януари 2013, 11:20
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0c04bf333b

На среща със селските управленци кметът на Ардино Ресми Мурад ги призова да започнат кампания сред хората за намаляване обема на битовите отпадъци, които ще се извозват до регионалното депо в Кърджали. Мурад се позова на Постановление от 2010 г. за определяне размера и реда за отчисленията по чл. 71 Е от Закона за управление на отпадъците, съгласно което общините трябва да внасят допълнителна такса „депо” за всеки тон битов отпадък.


Кметът на Ардино отбеляза, че през последните две години тази такса е била много малка, а през 2013 г. ще бъде 15 лева на тон. „За един камион с 10 тона отпадък, за да го изсипе в регионалното депо в Кърджали ще плащаме вече 150 лева такса, както и всички разходи за транспорт, заплати, за съдове и техника”, уточни Ресми Мурад.


Той подчерта, че трябва да се направи кампания сред хората, за да се намали обемът на битовите отпадъци. Градоначалникът на Ардино апелира да не се изхвърлят строителни отпадъци в контейнерите за смет. „Ако икономисваме тези средства, ще имаме възможност да предоставим други услуги на гражданите”, заяви още кметът на родопската община.