Северни птици превзеха езерото Сребърна през зимата

  • 14 януари 2020, 17:57
  • Default profile Автор Станка Христова
Medium srebarna

Големи ята диви птици, които традиционно обитават северната част на Европа зимуват тази година в биосферния резерват Сребърна. Преброяването на водолюбивите птици, извършено през миналата седмица от екипи на РОСВ в Русе е установили струпване на белочели и сиви гъски. Най-многобройните ята са отчетени от видовете лиски /водни кокошки/, голям корморан и ням лебед. Наблюдавани са също многобройни ята зеленоглави патици, сиви патици, каспийски чайки, патици-клопач и други.

Пъстрите ята от диви птици са избрали да зимуват край българския участък на река Дунав заради мекото време и наличието на храна в поречието около езерото на пеликаните, обясняват орнитолозите.

В момента езерото „Сребърна" е покрито с тънък лед, който през деня се гопи и многото размразени участъци по водното огледало позволяват на пернатите лесно да намират храна.. нивото на водния стълб при южния шлюз е 230 сантиметра и условията за живот на северните птици са добри.

Къдроглавите пеликани, които традиционно живеят в резервата Сребърна още не са пристигнали. Очаква се първите екземпляри от защитения вид да се върнат в колонията в края на зимата. Природозащитниците са регистрирали отделни екзепляри, но масовото гнездене още не е започнало.