Шумен разширява две забавачки след спечелени проекти по МОН

  • 11 ноември 2020, 08:32
  • Default profile Автор Даниела Стоянова
Medium dg

Община Шумен спечели финансиране за дострояване и реконструкция на две детски градини по програмата на Министерството на образованието и науката.

На ДГ "Щурче" и ДГ "Братя грим" ще бъдат построени нови корпуси. Двете градини ще увеличат капацитета си, ще имат и нови физкултурни салони. Проектите са на стойност 1,4 млн.лв.

В сградата на ДГ "Щурче" се предвижда цялостна реконструкция на сега съществуващия физкултурен салон, като той ще бъде преустроен и ще приеме децата от яслената група. В помещенията на яслената група пък ще се сформира нова градинска група. В двора на детската градина ще се построи нова сграда от лека конструкция, където ще е новият физкултурен салон на градината. Одобрената от МОН сума е 800 хил. лв., а останалите пари ще осигури община Шумен, тъй като проектът на обща стойност 1,119 млн. лв.

Нова сграда на два етажа ще се построи в ДГ "Братя Грим". Част от пространството ще бъде за физкултурен салон, какъвто в момента градината няма. В сградата ще има място и за 2 нови групи. Проектът е на стойност 961 хил. лв., от които 600 хил. лв. са от държавата, а другите от общинския бюджет.

Снимка: авторът