Шумен се топи, удари най-ниска стойност по жители от 1991 г.

  • 09 октомври 2019, 17:24
  • Default profile Автор Даниела Стоянова
Medium img 9296

Естественият прираст на населението в Шуменска област продължава да е отрицателен, като за 2018-та той е минус 7,6 промила. Това е най-ниска стойност от 1991-ва година насам, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Средният за страната коефициент е минус 6,5‰.

През 2018-та спрямо 2017-та населението в областта е намаляло с 611 души.

Показателят има отрицателни стойности в десетте общини от областта. Най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателен естествен прираст има в община Смядово - минус 17,7‰, следвана от общините Хитрино и Каспичан, съответно - минус 13,9‰ и минус 13‰, а най-малко в общините Никола Козлево /минус 0,4‰/, Върбица /минус 4‰/ и Каолиново /минус 4,9‰/. В община Шумен през миналата година коефициентът на естествен прираст е минус 6,9‰, при минус 7,1‰ за 2017-та.

Лошата демография не е характерна само за Шуменско, а за цялата страна. През 2018-та няма област с положителен естествен прираст.

Шумен е на десето място сред 28-те области. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София - минус 1,9‰ и Сливен - минус 3,6‰. С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е Видин с минус 16,4‰, Монтана с минус 14‰ и Кюстендил с минус 13,4‰.