Силистра събира опасни отпадъци от домакинствата

  • 08 ноември 2020, 18:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1

Община Силистра и "БалБок Инженеринг" АД организират мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата.

В пунктът ще бъдат приемани:

• Замърсени опаковки;

• Лекарства с изтекъл срок на годност;

• Живачни термометри и ампули, живак;

• Почистващи препарати, дезифектанти, белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви;

• Бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила

Няма да бъдат приемани: газове, взривни, радиоактивни и инфекциозни материали. Пунктът ще бъде разположен на 10.11.2020 г. (вторник) съответно на:

- от 10:00 ч. до 13:00 ч. по ул. ”Добруджа” на паркинга в района на Старата автогара

- от 13:30 ч. до 16:30 ч. по ул. ”Москва” на паркинга на Община Силистра

Снимки: Община Силистра