1435320771
Oбщина

Силистра

ВИЖ общините (7 общини)

Община Силистра се намира в Североизточна България. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток - с Община Кайнарджа, а на юг с общините Дулово и Алфатар. Площта, на която се простира общината е 516 кв.км. Селищната мрежа включва 19 населени места. Административен център е гр.Силистра.

Град Силистра – античният Дуросторум и средновековният Дръстър е основан през 106 г. сл. Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя – ХІ Клавдиев легион. Това е началото на една забележителна и славна история. През 169 година императорът философ Марк Аврелий обявява Дуросторум за самоуправляващ се римски град – муниципиум. Между ІІ и VІ век Дуросторум е главният форпост на империята срещу варварите на Долен Дунав.

Празник на града: 14 септември

Контакти:

ул. "Симеон Велики" №33 
7500 Силистра 
България 

Телефонна централа 
086/ 816 333