1435327266
Oбщина

Симеоновград

ВИЖ общините (11 общини)

Община Симеоновград се намира в североизточната част на Хасковска област, и заема територия от 221,09 км2. В границите на селищна система Симеоновград попадат 9 населени места - град Симеоновград и 8 села. Общината граничи с общините: Гълъбово, Опан, Харманли, Хасково и Димитровград.

Теренът е прорязан от поречието и притоците на р. Марица - с обща площ около 8 кв.м. - 3,6% от територията. Релефът се състои от изолирани хълмисти възвишения, разчленени едно от друго. Средната надморска височина е 78,7 м. в долината на река Съзлийка. Горският фонд в общината заема площ от 52 066 дка или 23 % от територията.

Контакти:

Общинска администрация Симеоновград 

Адрес: град Симеоновград, площад "Шейновски" №3

телефон:03781/23-41; факс: 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg