1435327266
Oбщина

Симеоновград

ВИЖ общините (11 общини)

Кметство

Име , фамилия

Телефон

с.Калугерово

 

 

Недялка Симеонова-кмет

 

 

03782 2220

 

 

с. Пясъчево

 

 

Светлана Маринова-кметски наместник

 

 

03782 2235

 

 

с. Свирково

 

 

Стефко Делев-кмет

 

 

03783 2220

 

 

с. Константиново

 

 

Димитър Дончев-кмет

 

 

03784 2220

 

 

с.Троян

 

 

Красимира Ангелова-кмет

 

 

03785 2220

 

 

с.Дряново

 

 

Диньо Добридинев-кмет

 

 

03785 2420

 

 

с.Навъсен

 

 

Жечо Желязков-кмет

 

 

03786 2220

 

 

с.Тянево

 

Илияна Асенова-кмет

 

 

03787 2220