Община Симитли се намира в северозападната част на област Благоевград. Дарена с причудливи форми на природата, с пъстро историческо наследство и богат културен заряд. Около селата Мечкул и Сенокос са открити тракийски светилища, а край село Полето ясно личат останките на минаващ през този край римски път. Факти, доказващи многовековната история на региона, където днес е разположена община Симитли.

През Средновековието този край укрепва, строят се крепости, църкви и манастири. И неслучайно общината, сгушена в полите на три планини, се слави с името “Света гора на Пирина”. На шепа площ са маркирани десетки оброчища, енергийни места, дървета и местности с магнетична сила.

В околностите на Симитли, в селата Железница, Докатичево, Градево и Мечкул има множество възрожденски църковни храмове - паметници на културата, с ценна високохудожествена украса, всеки от които със своя уникалност и очарование.

Един от най-емблематичните за общината е Тросковският манастир (XII в.) - забележителен паметник на средновековната и възрожденската култова архитектура. В музея на обителта и до днес може да се види всеизвестното Крупнишко евангелие.

В близост до него се намират впечатляващите природни образувания “Морените” и живописните Коматински скали - две от многобройните природни забележителности на територията на общината.

На територията на общината, по бреговете на Струма в Кресненското дефиле, са рафтинг клубовете, които обособиха общината като един от центровете на екстремни спортове у нас.

В границите й влизат източните склонове на планините Влахина и Малешевска и части от Национален парк “Рила” и Национален парк “Пирин” с неповторими природни ландшафти. От тук преминава живописната река Струма, проправила си път между планините и образувала два от най-красивите проломи - Орановския и Кресненския.

По поляните в полите на Влахина планина, край село Сушица, единствено в цяла България, вирее застрашеният от изчезване “осилест здравец”.

Битът, фолклорното и етнографското наследство на община Симитли имат своите характерни особености и пъстрота. Запазени са многобройни древни обреди и обичаи, най-популярният от които е “Бабугеруване”.

 

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК:

8 септември

 

КОНТАКТИ

2730 Симитли

ул. “Христо Ботев” 27

Тел: 0748/72138

Fax: 0748/72231

simitly@mail.bg

www.simitli.bg