Система за разделно събиране на отпадъци ще заработи в Челопеч

  • 24 април 2014, 21:20
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 533eb197749b8

Градоначалникът на Челопеч е една от номинациите на Kmeta.bg в конкурса "Кмет на месеца", като през април ще се оценяват положителните ЕКО практики в населените места.


Алекси Кесяков получи номинацията си заради множеството реализирани инициативи, които са свързани с положителните екопрактики.


- Г-н Кесяков, защо решихте да вземете участие в конкурса ни?


- Местната администрация взе това решение. Но щом те са преценили да участвам, няма да се противя. (Смее се)


- А по принцип поощрявате ли такива инициативи?


- Не само поощрявам, а държа да има.


- Какви положителни еко-практики развивате във вашата община?


- Нашият район е технологично натоварен, защото има рудници и големи предприятия. По тази причина екологията при нас е много важен елемент от нашата работа. Неща които за другите общини биха представлявали повод за хвалба, при нас са ежедневие.


Единственият проект, който е финансиран с пари от Европа е свързан с енергийна ефективност. С тези средства ремонтирахме основното училище в общината. Иначе останалите проекти си финансираме сами.


- Какви са те?


- Основният проблем при нас, с който се борим, са заварените исторически замърсявания, причинени в следствие на рудодобивната дейност в района.


В момента работим по проект за очистка на земите от цветни метали и други замърсители, когато става дума за земеделски и горски земи. Ние искаме да намерим хем биологическо, хем химическо очистване на тези земи. Би било добре ако успеем да превърнем тази дейност в бизнес, а не да е само инициатива, финансирана от общината.


Вторият проект, който е и като стратегия за нас се състои от много малки стъпки и касае енергийната ефективност и намаляване използването на енергоресурси. Първата стъпка е саниране на сгради.


В момента разработваме и стратегия за изграждане на система за използване на пелети, като идеята е не само да ги купуваме, но и произвеждаме, тъй като сме планински район и имаме дърводобив.


Правим също така първи стъпки за газифициране на района. Това обаче е доста сложно, тъй като нямаме изградена мрежа. Мислим варианти за точкова газификация, която е малко неудачна, но е екологощадяща. Сега изграждаме газопреносна мрежа с общински пари.


В последните 10 години местната власт влага средства в подобряването на инфраструктурата. Проблемът е голям и са необходими доста средства, за да се разреши на 100%, но мога да отбележа, че все пак имаме напредък.


- Проведе ли се във вашата община пролетно почистване?


- Точно такива практики нямаме и не подкрепям инициативности, които да се случват за един ден или определен месец. При нас организацията е ежедневна практика независимо от сезона. Имаме доста стройна организация. За щастие вече мога да се похваля и с разбиране от страна на хората.


Нова практика, чисто от моя гледна точка, която си заслужава да се коментира, е изграждането на система за разделно сметосъбиране на твърди битови отпадъци.


Това е задача, която съм си поставил и съм решил да я реализирам, въпреки трудностите и несъвършенствата на законовата нормативна база в България. Ще работя върху създаването на наредба, която ефективно да работи и да стимулира разделното събиране в дома, което няма да се извършва по досега известния механизъм - разделно да се събира от хората, а след това да минава машина и да ги събира накуп.


Предвиждам да закупим още една сметосъбираща машина, за да може едната да превозва органични отпадъци, а другата - неорганични, защото сметосъбирането е задача на общината, а не на подизпълнител.


Вече имаме изготвено прединвестиционно проучване, сега преминаваме към подготвянето на идеен проект. Желанието ми е до края на годината да стартираме изграждане на сепараторна площадка, която да обхваща цялата гама от твърди битови отпадъци, включително и пепелта. Също имам стремежа да бъде изградена и зона за компост. Така че и последният органичен отпадък да може да се експлоатира.


- На каква стойност възлиза този проект?


- Прогнозната стойност е около 1 200 000 лв. Няма да мога да го завърша до края на годината, но съм предвидил 150 000 лв. първоначална инвестиция.


- Как си представяте "Зелената община"?


- Минимално количество отпадъци, каквито и да било. Почти никакви емисии на въглероден двуокис, максимална енергийна ефективност, изграждане на съоръжения за използване възобновяеми енергийни източници като фотоволтайци, ветрогенератори и разбира се - висока екологична култура на населението.