Скъп проект за интеграция тръгва в бедна община

  • 15 март 2019, 17:19
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium proekt borovan

Договор за финансиране на проектно предложение „Аз, ти, тя и той, заедно за социалната интеграция в община Борован“ подписа кметът на общината инж. Десислава Тодорова. Общата стойност на проекта е около 830 000 лева. Той цели да допринесе за подобряване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности на територията на Борован.

Партньори на общинската администрация по проекта са детски градини, основни училища и НПО-та. Заедно, те ще предоставят цялостен социален пакет на 700 уязвими жители на общината, атакуващ едновременно комплексните проблеми, пред които са изправени.

Интервенциите са насочени към подобряване на достъпа до заетост, образование, социални и здрави услуги, развитие на местната общност и преодоляване на негативни стереотипи. Предвидени са дейности за повишаване на професионалната квалификация и заетостта.

Включена е целенасочена подкрепа за децата и учениците за задържане и повишаване на образователните им резултати, чрез допълнително обучение по български език, подобряване на образователната интеркултурна среда, участие в клубове за развитие на индивидуалния им потенциал и таланти, психологическа подкрепа, работа с родителите. Предвидените дейности са в съответствие с идентифицираните потребности на ромското население на територията на община Борован, уточниха от местната управа.


Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Трифон Зарезан" ТУК!