Славим 12-те апостоли на Христос

  • 30 юни 2020, 00:01
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 7351ff237d50c90af0449f7c1c024ce1

Днес честваме Събор на светите славни и всехвални дванадесет апостоли на Исус Христос. Днешният празник е за обща прослава на Христовите благовестители, наречени апостоли, т.е. пратеници. Те са тези, които божият син допуска до себе си и с които проповядва християнската вяра. Апостолите са Симон Петър, Андрей Първозвани, Иаков Заведеев, Иоан Богослов, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Иаков Алфеев, Иуда Иаковов, Симон Зилот, Матий (Матия) - на мястото на Иуда Искариот. Към тях се причислява и апостол Павел, затова този ден се казва още Павловден.

Събор на светите дванадесет апостола е празник, празнуван от древността след деня на славните първовърховни апостоли Павел и Петър.  Св. благоверен цар Константин Велики (274-337) построил в Цариград храм на името на светите Дванадесет апостола.

Като празнува паметта на всеки един от дванадесетте апостоли отделно, църквата еднакво благоговее и пред целия техен събор. Защото Свещеното Писание и Преданието, като възхваляват трудовете и мъченическата смърт отделно на всекиго от дванадесетте апостоли, прославят ги всички заедно и равночестно. По думите на Св. Писание всички те са приятели Божии (Йоан 15:14), и когато Син Човечески седне на престола на славата Си, те всички ще седнат на дванадесет престола, за да съдят дванадесетте Израилеви колена (Мат. 19:28). Светото Предание нарича всички дванадесет апостоли славни и всехвални.

Църквата е празнувала паметта на всички апостоли заедно. По-късно тя е добавила към тях и апостол Павел:

1. Св. ап. Петър Първовърховни (29 юни и 16 януари);

2. Св. ап. Андрей Първозвани (30 ноември);

3. Св. ап. Яков Заведеев (Иаков Зеведеев, 30 април);

4. Св. ап. Йоан Зеведеев - евангелист (26 септември и 8 май);

5. Св. ап. Филип (14 ноември);

6. Св. ап. Вартоломей или Натанаил (11 юни и 25 август);

7. Св. ап. Тома (6 октомври);

8. Св. ап. Матей - евангелист (16 ноември);

9. Св. апостол Яков Алфеев (Иаков Алфеев, 9 октомври);

10. Св. апостол Юда Яковов, брат Господен по плът, наричан още Тадей и Левий (19 юни);

11. Св. ап. Симон Зилот (10 май);

12. Св. ап. Матий (Матия) (9 август);

13. Св. ап. Павел Първовърховни (29 юни).

Въпреки това в богослужебните книги този ден се нарича "Събор на дванадесетте", защото това число на апостолите е първоначално и Христово (Мат. 10:1-5).

На 4 януари Църквата възпоменава и Седемдесетте апостоли, които Христос избрал за апостолско служене. "Иисус е имал и други ученици, на брой седемдесет, но те заемали второ място, не се ползвали с такава чест, нямали такава смелост, не участвали в толкова тайни, както дванайсетте ученици. Тези били особено отличени и съставлявали хор около Царя, това били най-приближените хора до Учителя" (Св. Йоан Златоуст).