Община Сливен обхваща 49 селища – градовете Сливен и Кермен и 47 села.