Сметната палата: Има нарушения при управлението на парите на 2 общини

  • 22 август 2016, 16:28
  • Default profile Автор Атанас Кирачин
Medium sgrada final

Сметна палата

Окончателните одитни доклади за финансовото управление в община Левски за 2014 г. и на Рудозем за 2013 и 2014 г. са изпратени от Сметната палата към прокуратурата. Според одиторите има наличие на данни за престъпление.

Законът забранява съобщаването на подробности около конкретиката на констатациите. Данни от доклада може бъдат съобшени след приключване на наказателното производство.

Констатирани са нарушения при обществените поръчки, докладите са изпратени и до директора на Агенцията за обществените поръчки. Според Сметната палата кметовете на двете общини и общинските съвети са получили докладите.

Докладът за община Рудозем е изпратен и до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и Съвета за координация в борбата с правонарушенията.

Очаквайте само в Kmeta.bg становища на кметовете на общините Левски и Рудозем.