Община Смолян е разположена в централната част на Родопите в южна България.
На север община Смолян граничи с общините Чепеларе и Лъки, на изток с общините Рудозем, Мадан и Баните, на запад с община Девин, а на юг с Република Гърция.
Най-близкият ГКПП с южната ни съседка – Рудозем-Елидже предстои да бъде отворен в близко бъдеще. По този начин областният и общински център ще има бърз достъп до Егейско море - на 100 км. Откриването на пропускателния пункт ще създаде реални условия за оживяване на трансграничното сътрудничество, съвместните проекти с побратимените гръцки градове и ще даде нов тласък за развитието на туризма. 

В състава на общината са включени град Смолян и 86 населени места, от които 24 са кметства и 19 са кметски наместничества.

КОНТАКТИ:

Адрес: бул. "България" № 12, 4700 Смолян, България

Телефон централа: +359/301/67-600

Факс: +359/301/62 426

e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg