Общо територията на общината е 364,6 км2. Община Смядово се намира в област Шумен и е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина. На север граничи с Община Шумен, на североизток с Община Провадия /Варненска област/, на юг с Общините Руен и Сунгурларе /област Бургас/, на запад с Община Върбица и на северозапад с Община Велики Преслав. През общината преминава изключително важния път за Ришки проход, който свързва област Силистра с област Шумен и област Бургас. Общината е в така наречените изостанали селски райони.
По данни от преброяване 2011 на НСИ общината има население по настоящ адрес 6 698 души. В гр.Смядово живеят 3 846 души, а по селата 2 852.

През общината преминава изключително важния път за Ришки проход, който свързва област Силистра с област Шумен и област Бургас. 

Община Смядово има златна значка от Националния конвент на експертите за град с висок престиж за културното и историческо развитие.

 

Контакти:

АДРЕС:
гр. Смядово, обл. Шумен,
пл. "Княз Борис І" № 2
Телефон: +359 5351 2033, 
+359 5351 2130, +359 5351 2808
Факс: +359 5351 2226
E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg