София ще има цифров двойник

  • 22 август 2020, 15:33
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium hrtt2

Създаването на цифров двойник на София е задача, върху която работи екип от експерти. Това става чрез пилотен проект на Института GATE – първият високотехнологичен център за научни изследвания и иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект в България и Източна Европа. Създаден е през миналата година в партньорство между Софийския университет, Chalmers University of Technology и Chalmers Industriteknik от Швеция.

Цифрови двойници имат градове като Хелзинки, Виена, Берлин, Сингапур и Ню Йорк. „Поставили сме си задача да помогнем за позиционирането на София сред тези градове, като създадем 3D модел на града, първоначално обхващащ определена територия от него“, обяснява проф. Силвия Илиева, директор на Института GATE.

Цифровите двойници свързват реалния и виртуалния свят посредством непрекъснато събиране на разнородни статични и динамични данни от заобикалящата ни среда. Те се използват за изследване и симулиране на различни процеси и явления във виртуалния свят, с което се проверява как тяхното протичане би променило реалността около нас. 3D моделът, върху който стъпва цифровия двойник, е основа за симулиране на градските процеси и явления - например въздушни течения, вятър, замърсяване на въздуха, шум, енергопотреблението, автомобилния трафик и различни други процеси, които може да бъдат оптимизирани чрез анализа на големите данни.

„Умният град прилага технологии като големи данни и изкуствен интелект не само, за да автоматизира своите процеси – това може да е чрез създаването на системи за електронни билети или електронни административни услуги, а за да стане по-ефективен. Когато се научим да използваме добавената стойност на данните, градът става и по-добро място за живеене“, уверява проф. Илиева.