Община Сопот е разположена в Южна България, съставна част от област Пловдив. Включва две населени места - гр. Сопот и село Анево.

Сопот е старо българско селище, основано през ХIV век. Турското наименование на Сопот - Акче клиса /Бяла черква/,  е дала църквата “Света Богородица”. 

През Възраждането основният поминък на населението е гайтанджийството.  Тук процъфтяват още над 30 занаята. Във връзка с производството на розово масло в града е открита първата на Балканския полуостров стъкларска фабрика.

Сопот е роден град на поета Иван Вазов и изтъкнатите генерали Георги Вазов и Владимир Вазов, както и на световноизвестния народен лечител Иван Раев.

Културното наследство в общината включва  средновековната крепост Аневско кале, Къща-музей “Иван  Вазов”,  манастир “Въведение Богородично”, известен като “Женския метох”.

С  Вазовия роман “Под игото” е свързано Възрожденското девическо училище (наричано “Радино училище”),  което  е  възстановено  и  обзаведено  като възрожденски театър. Тук е и Дядовата Стоянова воденица - единствената оцеляла от многобройните воденици, съществували по течението на Манастирска река.

Друга специфична черта на община Сопот е запазеният специфичен облик на традиционната възрожденска архитектура. 

На  територията  на  община  Сопот попадат части от  Националния  парк “Централен  Балкан” и  резервата “Стенето” с най-голямото разнообразие от горски и скални птици на Балканския полуостров.

Основни културни събития на територията на община Сопот са отбелязване на деня на освобождението на града, Празникът на розата, традиционният събор на плодородието в село Анево.

Официален празник:

5 септември

КОНТАКТИ:

Адрес: 4330 гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” №34

тел.: 03134/ 60 03, 088 7 35 94 11

факс: 03134/ 76 60

oa_sopot@abv.bg

www.sopot-municipality.com