Спасяват Поморийското езеро от сладки води

  • 22 май 2020, 14:23
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%9f%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be %d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be

Поморие получи безвъзмездно финансиране за опазване на Поморийското солено езеро. Кметът Иван Алексиев подписа договор по ОП „Околна среда“ 2014-2020 за предоставяне на помощта по проект на общината за консервационни и инвестиционни дейности, с които ще се опази Поморийското солено езеро и местообитанията на целеви растителни и животински видове в него.

През последните години Поморийското езеро е станало водоприемник на значителни обеми сладки води, основно дъждовни, от които солеността му намалява. Това застрашава биологичното разнообразие и съществуващата екосистема. Лагуната е защитена зона от мрежата Натура 2000, което е в основата на проекта, целящ опазване и подобряване на ключови показатели за качеството на водите. Възстановяването на нарушения хидрологичен режим ще се осъществи чрез полагане на отводнителна инфраструктура в територията между езерото и пътя за с. Каменар, която да пренасочи повърхностния поток от сладки дъждовни води и да ги заусти в съществуващ облицован канал, за да не могат да се стичат в езерото. По този начин  ще се предотврати наводняването и на републикански път I-9 и ще се осигури възстановяване на водния режим в Поморийско езеро, който е от съществено значение за биологичното разнообразие и запазването на цялостната екосистема.

Проектът предвижда и почистване на съществуващите отводнителни канали, както и възстановяване и поддържане на системата за извеждане на сладки води, вливащи се в лагуната.

Система за видеонаблюдение ще подпомага контрола над защитената зона, а информационна кампания ще повиши осведомеността на обществото относно антропогенните въздействия и неблагоприятното влияние, което оказва замърсяването с твърди битови отпадъци върху видовете и местообитанията, казват от общината.