Спешни медици получиха модерна апаратура

  • 21 септември 2020, 12:01
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium 5451f7301a83827e629d93ca42fa36e8

Филиалът за спешна медицинска помощ в Петрич получи модерна медицинска апаратура, осигурена по проект „Подкрепа за развитието на спешната медицинска помощ“. Той е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

В момента успешно се изпълни вторият етап на проекта. Получената във Филиал за спешна медицинска помощ-Петрич апаратура включва: монитори, транспортен вентилатор, инфузионна помпа, аспирационно устройство, преносим комбиниран дефибрилатор с възможност за отдалечено монитиране, апарат за обдишване, аспиратор, електрокардиограф и тролей/количка.

Целта е да се подобри значително качеството на обслужване на всички пациенти, които се нуждаят от спешна медицинска помощ, както и да се мотивира медицинският персонал, тъй като се подобряват условията на работа.

Само преди няколко месеца, когато се изпълни първият етап на проекта, Филиалът за спешна медицинска помощ в Петрич получи и два нови, напълно оборудвани автомобила. Предстои реализацията и на трети етап, в който е предвидено да се извърши ремонт на сградния фонд.

Снимки: Община Петрич