Спешни мерки за намаляване на катастрофите при „Джъмбо“

  • 11 февруари 2019, 16:48
  • Default profile Автор Галина Стоянова
Medium %d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be

Областният управител на област Русе Галин Григоров, неговите заместници, главният архитект на Русе арх. Живка Бучуковска, заместник-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, участваха в междуведомствена среща за обсъждане на проблемите, водещи до високия брой произшествия в района на кръстовището между пътищата Русе – Варна и Русе – Кубрат и по-точно при магазин „Джъмбо“.

Срещата е по инициатива на Окръжната прокуратура в Русе, която се самосезира и назначи проверка на опасния пътен участък.

По време на срещата беше посетен района на кръстовището и след това бяха дискутирани възможни краткосрочни и дългосрочни мерки, които да доведат до намаляване на броя на произшествията и пострадалите.

Сред предвидените краткосрочни мерки са изграждането на осветление в участъка, осигуряващо видимост вечерно време и по време на мъгла, както и евентуално засилване на контрола с мобилни екипи на „Пътна полиция“. Също така маркировката ще бъде подменена, тъй като при извършения оглед е констатирано, че положената хоризонтална маркировка е силно изхабена, а също единична бяла непрекъсната линия липсва и по края на пътните платна. Освен това банкетите са в незадоволително състояние, силно скосени и на места са замърсени с отпадъци, включително големи клони от крайпътните дървета. Проблемен се оказва и изградения водосток в посока от КПП 2 към кръстовището, който също е замърсен и е без предпазен парапет. Не на последно място ще бъдат поставени и допълнителни знаци.

Обмисля се и вариант, при който да се положи напречна „шумяща“ маркировка, която да спомогне принудителното намаляване скоростта на движение непосредствено преди кръстовището.

Основната дългосрочна мярка, която беше обсъдена е изграждането на кръгово кръстовище в проблемния участък.

Областният управител пое ангажимент да придвижи максимално бързо необходимата документация към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, както и да съдейства за подкрепа от парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.