Спират ни телефона, предупреждават ни за тока

  • 08 ноември 2018, 13:25
  • Default profile Автор Цвета Иванова
Medium dimo skor4ev 1

Димчо Скорчев управлява град Дунавци, община Видин, втори мандат. Преди това е работил в общината като управител на спортните имоти, бил е и в строителството. Ще се яви на изборите през 2019 година за трети мандат.

- Г-н Скорчев, сдружението на кметовете на кметствата, на чиито управителен съвет сте член, иска промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Какво в него искате да се промени?

- Искаме кметствата да имат самостоятелен бюджет. Сега те не разполагат със средства, всички разходи се плащат от общината. Някои са неотложни, но комуникацията ни не е толкова бърза. Кметството в Дунавци наскоро имаше 13 неплатени фактури за ток, предупреждават ме постоянно, че ще ни спрат тока. Три пъти спираха телефона на кметството заради неплатени сметки. Аз пиша докладни, моля се на кмета на общината да плати разхода. Всичко става в последния момент. Ако тези предвидени пари бяха на кметството, това нямаше да се случи.

- Дунавци е голямо кметство, няма ли предимство пред останалите?

- Не, то е равно с останалите. Например по програмата на общината за местни инициативи всяко кметство има право на 2000 лв. за свой проект. Толкова пари получава село Долен Бошняк с 21 – 22 жители, толкова и Дунавци с 2500 постоянно живеещи. Аз получавам пари за дребни канцеларски разходи – по 250 лв. на тримесечие. Ако парите са при нас, ние ще си правим сметката, но няма да допуснем просрочия. Хората за всичко търсят мен, защото те са ме избрали. 

- Вие поставяте ли вашите проблеми на срещи в общината или на сесии на Общинския съвет?

- Поставям ги, но нямаме думата за решаването им. Например на Дунавци дадоха само едно място по програмата „Работа“, докато село със 180 жители получи 5 места.

- Имате ли информация как се справят с положението ваши колеги от страната?

- В някои общини има разбиране за нуждите на кметствата. В Овча могила, в кметства във Велико Търновско, Пазарджишко, кметовете на кметства с по-голямо население получават по 6000 лв. на месец. Аз имам 1000 лв. на година. В Дунавци организираме често различни празници, за които не получаваме средства от общината. За фестивала ни „Дунавци пее и танцува“ тази година не получихме и лев. А в града ни дойдоха 764 певци и танцьори от други селища. Търсим пари от дарители.

- Какво друго в закона сдружението иска да се промени?

- Кметовете искат хората да ги избират. С измененията в избирателния кодекс на следващите избори кмет ще се избира в селища с 350 постоянни жители. Населението намалява и тези селища са малко. Това означава, че кметовете на повечето места ще бъдат наместници, т.е. назначавани. Сега една трета от всички кметове на кметства са назначени, останалите – избрани. Ако това изменение не отпадне, то много жители на селата ще бъдат лишени от възможността да избират своя кмет.

- В какви срокове могат да се случат тези промени? Мандатът свършва догодина.

- Ако управляващите имат желание за тези промени, то има време те да бъдат приети. Аз обаче не съм оптимист.