Списък на кучета пазачи прави община

  • 22 април 2020, 16:28
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium %d0%9e%d0%b2%d1%86%d0%b5 %d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0

Публичен регистър на домашните, ловните и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, придвижващи се към регистриран животновъден обект, ще прави общинската управа в Борован. От администрацията помолиха гражданите за съдействие.Те трябва да предоставят в администрацията списъци, които съдържат имената на собствениците на животните, броя, вида и категорията им. Това важи за всички животни в от животновъдните обекти, включително и в личните стопанства.

Необходимостта от тази акция произлиза от текстове в Закона за ветеринарната дейност, уточниха от общината,