Средната работна заплата в област Велико Търново е 780 лв.

  • 13 август 2015, 19:49
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 4e5a2805 7e3b 3c44

708 лв. е била средната брутна месечна заплата във Великотърновска област през месец юни, предаде агенция "Фокус". Средната брутна месечна работна заплата за април 2015 г. в областта е 716 лв., за май - 721 лв. и за юни - 708 лева. През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата в областта нараства спрямо предходното тримесечие с 3.6% до 715 лв. (със 164 лв. по-ниска от средната за страната). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 9-то място. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата спрямо предходното тримесечие - с 18.9%, е регистрирано в икономическа дейност „Други дейности”, а най-голямо намаление се наблюдава в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности” - с 5.5%. През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства със 7.0% спрямо второто тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Други дейности” и „Професионални дейности и научни изследвания”. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2015 г. в областта са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности” - 1 161 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 065 лева; „Държавно управление” - 879 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” - 425 лева; „Административни и спомагателни дейности” - 438 лева и „Култура, спорт и развлечения” - 550 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 3.3%, а в частния сектор - с 9.7%.


Още новини от Велико Търново и региона вижте ТУК.


Гласувайте в конкурса "Кмет на годината" ТУК