Средният доход в Бургас скочил с 2.6% за година

  • 13 юли 2019, 16:14
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium %d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8 %d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0

Общият доход на лице от домакинство в област Бургас през 2018 г. е бил средно 5 169 лв., като се наблюдава тенденция на нарастване с 2.6% спрямо 2017 година.

За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 23.6%, показват официалните данни на Националния статистически институт.

През периода 2014 - 2018 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

-Доходът от работна заплата се увеличава с 4.1% спрямо 2017 г., а нарастването му в сравнение с 2014 г. е с 57.6%;

-Доходите от пенсии се увеличават със 7.3% спрямо 2017 г. и намаляват с 11.7% в сравнение с 2014 година;

-Доходът от трудова дейност извън работната заплата намалява със 77.9% спрямо 2017 г. и с 85.9% в сравнение с 2014 година;

-Приходите от изтеглени спестявания се увеличават с 6.9% спрямо 2017 г., а в сравнение с 2014 г. нарастват със 70.9%.

Доходът от работна заплата през 2018 г. е 3 051 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 59.0%, който е с 0.8 процентни пункта повече в сравнение с 2017 г. и с 12.7 процентни пункта повече спрямо 2014 година.

През 2018 г. доходите от социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) са 1 656 лв. средно на лице от домакинство и намаляват спрямо 2014 г. с 3.5%, а относителният им дял в общия доход намалява с 8.9 процентни пункта.

В тази позиция от доходите на домакинствата доминират пенсиите. През 2014 г. доходът от пенсии е 1 663 лв. и намалява през годините до 1 468 лв. средно на лице през 2018 година. Относителният дял на доходите от пенсии през 2018 г. е 28.4% от общия доход на домакинствата, което е с 1.2 процентни пункта повече спрямо 2017 година.

Доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в номинално изражение показват колебания през годините. През 2018 г. доходът от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство е 247 лв., а относителният му дял в общия доход на домакинствата се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Променлива тенденция се наблюдава и при дохода от трудова дейност извън работната заплата - спад в номинално изражение от 2017 година. През 2018 г. доходът от трудова дейност извън работната заплата средно на лице от домакинство е 21 лева. Относителният дял на този доход намалява спрямо 2017 г. с 1.5 процентни пункта.