1435327321
Oбщина

Стамболово

ВИЖ общините (11 общини)

С.БАЛКАН

С.БЯЛ КЛАДЕНЕЦ

С.ВОДЕНЦИ

С.ВОЙВОДЕНЕЦ

С.ГЛЕДКА

С.ГОЛОБРАДОВО

С.ГОЛЯМ ИЗВОР

С.ДОЛНО БОТЕВО

С.ДОЛНО ПОЛЕ

С.ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ

С.ЖЪЛТИ БРЯГ

С.ЗИМОВИНА

С.КЛАДЕНЕЦ

С.КРАЛЕВО

С.ЛЯСКОВЕЦ

С.МАДЖАРИ

С.МАЛЪК ИЗВОР

С.ПОПОВЕЦ

С.ПЧЕЛАРИ

С.ПЪТНИКОВО

С.РАБОВО

С.СВЕТОСЛАВ

С.СИЛЕН

С.ТЪНКОВО

С.ЦАРЕВА ПОЛЯНА