1435326352
Oбщина

Стара Загора

ВИЖ общините (11 общини)

Община Стара Загора се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Стара Загора. Заема територия от 1 019,4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина. Общината има 51 населени места. Административен център е гр.Стара Загора.

Община Стара Загора заема територия от 1 019,4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина.

Територията на общината обособена по групи e както следва:

  • земеделски територии – 631 338 дка;
  • горски територии - 276 378 дка;
  • населени места и други урбанизирани територии – 62 449 дка;
  • водни течения и водни площи – 17 622 дка;
  • територии за добив на полезни изкопаеми – 19 607 дка;
  • територии за транспорт и инфраструктура – 11 968 дка.

Средната надморска височина на община Стара Загора е 357 м., като в равнинната част е в диапазона 150 – 180 м., а планинската надморска височина достига 895 м. (връх Морулей). Надморската височина на град Стара Загора е 169 м.

Град Стара Загора, със своите стопански, транспортно-комуникационни, управленски, научни, културно-просветни, търговски, здравни и други дадености, оказва влияние както върху динамиката и развитието на общината, така и върху цялостното развитие на област Стара Загора и Южния централен район за планиране.

Населението на град Стара загора към 31.12.2016 г. е 136 781 души.

Официален празник: 5 октомври

Контакти:

    Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107

    Телефон за информация и централа:

    (042) 614 614

    Факс (042) 25 91 32

    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37

    Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Кмет Живко Тодоров

Стая 201 

Телефон (042) 614 652,  918 652, 600 105

Факс (042) 601 103

Електронна поща mayor@starazagora.bg