Старейшини бачкат с незаконен правилник

  • 21 януари 2013, 15:22
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0ce62a667c

Общинският съвет в Перник работи на базата на незаконосъобразен правилник за организацията и дейността си, за тази на неговите постоянни комисии и за взаимодействието с общинската администрация. Върховният административен съд се е произнесъл  окончателно в полза на кмета на община Перник Росица Янакиева, която оспори пред съда отделни текстове от правилника.


Правилникът бе приет с решение № 28 от 14 декември 2011г. След като върна решението за преразглеждане и то беше потвърдено, кметът обжалва.


Пред съда градоначалникът възрази срещу определянето на бюджети на ОбС и постоянните комисии, каквито по закон не съществуват, а са неразделна част от общинския бюджет. Кметът беше оспорил и разпоредба, която дава право на председателя да налага санкция за изгонване от заседание на съветници.


Най-много разногласия предизвикваше и станалия прословут  член 101от правилника, който задължаваше  кмета ежемесечно да предоставя на ОбС списък и копие от всички подписани от него актове, без тези по гражданско състояние.