Ще намерим места за всички 4-годишни в детските градини

  • 24 юни 2020, 12:05
  • Mini %d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0 Автор Иглика Горанова
Medium image 7369471 302

Тодор Чобанов е зам. кмет в Столична община с ресор „Култура, образование, спорт и младежки дейности“. Магистър е по история и археология от СУ "Св. Климент Охридски", а от 2008 г. е доктор по археология. Работил е като координатор на проекти в гражданския сектор, експерт в програма ФАР към МРРБ, началник на инспектората за културно наследство в Министерството на културата и други. Бил е зам.-министър на културата.

- Г-н Чобанов, кабинетът прие промени в Закона за предучилищно и училищно образование, с които посещението на детски заведения за всички 4-годишни деца стана задължително. Ще се справи ли Столична община с тази задача?

- Столична община ще изпълни закона така, както бъде приет. Работим с вариант догодина да приемем всички четиригодишни деца, още повече, че вече имаме реален опит по кампанията за задължителното обхващане на пет-шест годишните деца в предучилищни групи. Взети са всички мерки при равномерно натоварване на системата да може да обхванем всички деца.

- Колко деца няма да успеят да се класират за детските градини за тази година?

- Не мога да коментирам този въпрос, защото кампанията е в разгара си. Ще има и есенна кампания, при която ще пренасочим 1500 незаети места за деца с хронични заболявания към общото класиране, както и ще бъдат разкрити нови 500 места от приключващо строителство. Със сегашната инвестиционна програма нашата философия е докато има търсене да се увеличава капацитета на прием в детските градини, а както вече казах, фокусът догодина ще бъде да обхванем задължително 4-годишните.

- Колко нови детски градини се очаква да бъдат разкрити?

- Със сегашната инвестиционна програма ще бъдат открити 17 нови детски градини, но очакваме тази инвестиционна програма да се разшири и да се построят още нови обекти с държавна подкрепа.

- Родители и ДСБ поискаха общината да осигури ваучери на стойност 300 лв., за да могат неприетите деца да посещават частни детски заведения. Склонни ли сте да дискутирате тази идея?

- Тази идея е била лансирана много пъти през годините. Тя звучи много примамливо, но е неизпълнима. Най-логично е ресурсът, който имаме да бъде насочен към изграждане на нови детски градини, като и да се влага в ремонт и поддръжка на съществуващите. Ние имаме общо 46 хил. деца, които са обхванати в ясли и детски градини. Няма как да отклоним средства за ваучери от строителство на нови обекти и поддръжка на старите по простата причина, че всеки новоизграден обект гарантира на децата добри условия за отглеждане и привлича държавно финансиране. Освен това реализирането на една такава идея изисква сериозни нормативни промени. Има и друг аргумент. Проучванията ни сочат, че частните детски заведения нямат капацитет да приемат повече деца. 3000 деца са обхванати в детските частни заведения.

- Въвеждате принципа на уседналост за прием в детските заведения. Станаха обаче известни случаи на родители, които се записват на чужди адреси, за да могат децата им да учат в избрано от тях училище. Как ще гарантирате, че подобни случаи няма да има и с детските градини?

- Принципът на уседналост е приет преди две години, но имаше отлагане, за да могат родителите да се адаптират към новите правила. Този принцип е приет в унисон с интересите на детето, за да може то да посещава най-близкото детско заведение. Съвсем ясно е, че децата, които имат по-дълго време регистрация на даден адрес, ще ползват преимущество при записването си. Това е в интерес на детето и става дума също така за това кой е плащал през последните години данъци в София, защото нови градини се строят предимно със средства на данъкоплатеца и напоследък с подкрепа на държавата. Контролът ще става именно чрез адресните регистрации. Достъпът до проверката на тези регистрации става по електронен път и се вижда кой колко дълго е живял на даден адрес. За нас е важно семействата, които трайно живеят на даден адрес, да ползват точките, които са предвидени за уседналост. Сега се получават парадоксални ситуации, при които хора, които цял живот живеят на един и същи адрес  да не могат да запишат детето си на детска градина, което не е нормално.

- Ще подкрепите ли идеята ресторант „Синия лъв“ да стане детска градина?

- Няколко районни кмета вече са предложили подобни идеи като някои от тях са по-реалистични и по-бързи като реализация. Районните кметове са получили указания от Столична община да предприемат нужните процедури като най-активни са кметовете на кварталите „Люлин“ и „Младост“, където има такива обекти, които могат да се върнат към старото си предназначение - детски градини. Ако е възможно в „Синия лъв“ да има една яслена група, това ще е добре, защото в идеалния център терени за нови детски градини няма, няма и да има.