Ще рекултивират нарушени терени в Перник

  • 11 април 2019, 18:04
  • Default profile Автор Станислава Антова
Medium fb img 1554975904284

Общинският съвет даде съгласието си по внесената докладна записка от кмета на община Перник Вяра Церовска относно одобряването на “Проект за отстраняване на екологични щети и техническа ликвидация за нарушени терени, следствие на водените дългогодишни минни работи от рудници “Седми септември” и “Христо Ботев” при “Мини-Перник” ЕАД”.

В докладната записка е посочено, че кметът е назначила комисия, съставила протокол, с който е взето решение за одобрение на проекта на по-горе цитирания обект. В приложения списък на собствениците, засегнати в проекта, са и част от терени - общинска собственост. С решението за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползоворяване на хумусния пласт, местните законотворци дадоха съгласие за реализирането на проекта, включително и върху терените - общинска собственост.