1435322212
Oбщина

Столична

ВИЖ общините (1 общини)

Възникнал около горещ минерален извор, на кръстовището на изключително важни пътища, свързващи Западна Европа с Мала Азия и Близкия Изток, и Балтийско с Егейско море, града София е видял и помни много. Хилядолетно постоянство, с което могат да се похвалят много малко европейски градове. 

София е разположена в Софийското поле с надморска височина около 550 метра на територия от 1,311 кв.км.

Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. 
Столичната община обхваща 38 населени места, от които 4 града.

КОНТАКТИ:


Адрес: ул."Московска" № 33, София 1000

Контактен център: 0700 17 310, 02 9377 303