Стотици блокове в Русе могат да бъдат санирани безплатно

  • 09 януари 2015, 10:25
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 54afac6e42dff

329 жилищни блока на територията на община Русе имат право да кандидатстват по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. От тях 282 са панелните блокове, 16 са пакетно-повдигнатите плочи /ППП/ и 31 са едроплощен кофраж /ЕПК/.

Всички мерки за повишаване на енергийната ефективност са напълно безплатни за собствениците на жилищата. Условията, които на този етап са ясни, включват саниране на целия блок, а не на отделни входове от него.

Блоковете трябва да са панелни, ППП или ЕПК, както и в тях да фигурират минимум 36 апартамента.

За да могат русенци да се възползват от програмата, трябва да има решение на 67% от собствениците на блока за създаване на Сдружение, както и да се подаде заявление за регистрация на сдружението на етажната собственост.

След получаването на Булстат, се входира и заявление за саниране към Община Русе, а последната стъпка е одобрението на блока и отпускане на средства от Фонда за саниране.

Важно е да се отбележи, че за целите на програмата е необходимо да се регистрира едно сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.

Собствениците на офисите, магазините и другите самостоятелни обекти в блоковете, които се използват зa търговски цели, ще плащат за санирането им, става ясно от сайта на МРРБ.

До края на месец януари предстои да бъдат публикувани методическите указания към Общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване.