Стотици хранят допълнително през епидемията във Врачанско

  • 28 април 2020, 14:02
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium b1a67940e7c64219243f169c1d9c747f

Около 600 души ще могат да получават топъл обяд в условията на епидемията с коронавируса. За нуждаещите се в извънредната ситуация врачански общини са кандидатствали за целево подпомагане от агенцията за социално подпомагане. 

В резултат на това до 200 потребители от Враца ще получават топъл обяд по одобрения проект на общинска администрация. Той стартира от 1 май и ще се реализира за период от 33 работни дни, но не по късно от 19 юни. Той е част от пакета мерки за подкрепа на най-уязвимите граждани в условията на обявената извънредна ситуация в страната предвид разпространението на коронавируса (COVID-19) в света.

Ще бъдат обхванати най-уязвимите жители в общината, засегнати от форми на крайна бедност, както и възрастните хора, живеещи под прага на бедност и в социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация. На потребителите ще им бъде доставяно ежедневно по домовете топъл обяд, в рамките на работните дни от седмицата, включващ: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Съпътстваща подкрепа в рамките на проекта ще и закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези по настоящия проект, казаха от местната администрация.

С успешен проект се поздрави и администрацията в Бяла Слатина. За същия период там ще се изхранват до 170 човека от най-уюзвимите групи.  Приготвената топла храна ежедневно ще се доставя до дома на потребителите в работните дни от седмицата.

"На всички потребители на настоящата услуга „топъл обяд у дома“ ще бъдат предлагани като съпътстващи мерки и допълнителни услуги – при необходимост, може да им се закупуват други хранителни продукти, лекарства, медикаменти, да им се заплатят сметки или такси, разбира се със средствата на самите потребители", допълниха от общинската управа. 

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 16 269 лв.,  като размера на средствата за храна за обяд са 14 025 лв., а останалите средства в размер на 2 244 лв. са разходи за транспорт, режийни, консумативи и съпътстваща подкрепа.

Местната управа в Роман също спечели проект по новата мярка. Той предвижда в периода от 1 май до 16 юни чрез приготвяне и одставка на топъл обяд да бъдат подпомогнати 50 лица, които поради бедност и продължителна социана изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необхдиостта от ограничаване разпространението на Covid-19, са в затруднение сами да осигурят прехраната си. Предвиждат се и съпътстващи мерки, като закупуване на храна и продукти от първа необходиост със средства на потребителите, казаха от администрацията край река Искър. 

И малката община Борован подписа договор за финансиране и осигуряване на топъл обяд на 170 лица, които в рамките на 33 работни дни ще бъдат подпомагани с безплатна храна в условията на извънредна ситуация. Общата стойност на проекта възлиза на 16 269 лева, които ще бъдат изразходвани за приготвянето, доставка на храна по домовете, както и ограничаването на разпространението коранавируса на одобрените потребители, уточниха от местната управа.