Стражица ремонтира детски градини по проект

  • 11 март 2013, 18:39
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a12771b6b30

Два нови проекта, с които община Стражица кандидатства по „Красива България”, получиха одобрение. Проектите предвиждат благоустрояване и подобряване на условията в детските градини в Кесарево и Асеново.


В детската градина в Асеново, която бе ремонтирана по „Красива България” през миналата година, се предвижда и изграждане на отоплителна инсталация. В момента там се отглеждат 40 деца, които продължават да се топлят на печки на дърва. Въпреки сменената дограма и направената изолация с пари от същия донор, отоплението на твърдо гориво в детското заведение е рисково, неефективно и не е екологично, обясняват от общината.


Проектът е на стойност 54 690 лв., като общината ще съфинансира изпълнението на 50%.


Другият одобрен от министерството на социалната политика проект е за самостоятелна отоплителна инсталация в ЦДГ-  Кесарево. В момента детската градина ползва локално парно с обща парова централа, обслужваща сградите на ОУ „Николай Райнов” и физкултурния салон на училището.


Новата отоплителна инсталация ще има за цел да осигурява температура от +18 градуса през целодневния престой на децата.


По разчети, необходимата сума за ремонта ще е малко над 31 хил. лева. Половината от тях ще поеме община, другата част - министерството.


Още два проекта по „Красива България” са входирани от община Стражица и в момента са в процедура на оценка.  Единият е за Дневния център за деца и младежи с увреждания в село Горски Сеновец, а другият за Защитеното жилище за възрастни хора в Стражица.