Стражица ще обслужва на английски заселници от Острова

  • 21 март 2013, 15:38
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a138185fd4a

Служители в Община Стражица ще учат английски език, за да работят по-пълноценно с английски заселници и граждани на САЩ, които са закупили имоти в района и живеят целогодишно там. Чуждоезиковото обучение е част от дейностите, заложени в проект, който общината спечели по ОП „Административен капацитет”.


Проектът е със срок от 12 месеца и е на стойност 81 772 лева. Той предвижда също така и подготовка на служителите за работа с малограмотни хора, с граждани в неравностойно положение, овладяване на административната стилистика при изготвяне на официална и служебна кореспонденция и др.


Неговата цел е да се повиши професионалната компетентност на общинските служители и доверието на ползвателите на административните услуги.


Екипът, изготвил проекта, разработва ново проектно предложение за Функционален анализ за оптимизиране на структурата на общинската администрация, по-голяма ефективност на работата и избягване на дублиращи функции. Проектът ще бъде подаден до края на месеца в Управляващия орган по програмата.


Стремежът на общината е наред с инфраструктурните проекти и проектите за нови социални услуги и създаване на заетост, да се реализират и инициативи за подобряване качеството на предлаганите административни услуги на гражданите и бизнеса, чрез усъвършенстване на самите служители.