Стражица ще пази фолклора и обичаите си с европари

  • 07 февруари 2013, 13:49
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0e9db53516

"Да съхраним родното за бъдното” е заглавието на проекта, с който Община Стражица кандидатства чрез Местната инициативна група „Стражица- Лясковец” за финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Проектът е с основна цел да съхрани и популяризира нематериалното културно наследство в общината- танцов и песенен фолклор, местни предания и легенди, гатанки, приказки, автентични ритуали и празници в населените места в Стражишко. Разработването на проекта се е наложило, тъй като след задълбочен анализ общинските експерти са стигнали до извода, че автентичният фолклор и обичаи, и селската културна идентичност са сериозно застрашени заради миграционните процеси и застаряването на населението. С реализацията му обаче, ще се създадат условия те да бъдат съхранени за поколенията. Проектът обхваща 14 читалища в Стражица и населените места, към които функционират 11 самодейни състава. По проекта ще бъдат закупени народни носии за самодейните състави, както и логистика за сценичните изяви на талантите - модерна подвижна сцена, озвучителна техника и осветление. В продължение на цялата година читалищата ще бъдат домакини на фестивалните изяви под надслов „Да съхраним родното за бъдното”. Стойността на проекта е 48 890 лева. Предстои той да бъде разгледан и окончателно одобрен от ДФ „Земеделие”.