Стралджа топли училища и забавачки само с минерална вода

  • 13 януари 2018, 12:01
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 15157627985796

Иновативно решение за отоплението на обществените сгради като школа и забавачки въведе община Стралджа.

Идеята на общината е да се отопляват сгради от термален извор, като използваната вода е с дебит 7 литра в секунда, а температурата е над 75 градуса. Това е единствената по рода си централа в България. Тя отоплява две училища и две детски градини в града, като температурата достига 25 градуса без намесата на каквито и да е било други енергийни източници. Според общината отоплението с минерална вода само в едното училище е спестило сума от порядъка на 50 хиляди лева, пише uspelite.bg.

Проектът  ”Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в град Стралджа, област Ямбол" се радва на огромен успех. Ефектите от иновацията са много, а един от тях е увеличението на броя на децата в детските градини.

"Температурата в групите се повиши и достига до 25 градуса. Съвсем леко облечени децата се чувстват много добре в детската градина. Разходите ни намаляха, понеже нямаме разход за нафта", разказва Веска Йорданова, директор на ЦДГ  в Стралджа.

Екологичната отоплителна централа представлява помпена станция и водопровод с приблизителна дължина 4000 м, който отвежда топлата вода до котелите на учебните заведения.

Общината цели да включи и други сгради в своя проект, но им е нужна финансова помощ. Кметът Атанас Киров посочи, че има още два неизползваеми минерални източника, които са предвидени да заработят с цел отопление.

Проектът е реализиран в рамките на 9 месеца от своето започване и е коствал повече от 770 хиляди лева. Финансирането му е отпуснато по Програмата за енергийна ефективност и възобновяема енергия от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.