1435328235
Oбщина

Стралджа

ВИЖ общините (5 общини)

Община Стралджа се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на област с административен център град Ямбол. Територията на общината заема площ от 676.3 кв. км и съставлява 20.2% от територията на областта.

Най-северните части на общината граничат с полите на Стара планина, а най-южните опират до склоновете на Бакаджиците, както и до северозападните разклонения на Странджа планина. На север граничи с община Котел, на изток – с община Карнобат и община Средец, на юг – с община Болярово и община Елхово, на запад – с община Тунджа и община Сливен.

 

Контакти:

ул. "Хемус" № 12
тел. 04761 6664
факс: 04761 6404

straldjainf@yahoo.com

Кмет Атанас Киров

тел: 04761 6464

e-mail: straldjainf@yahoo.com