1435328235
Oбщина

Стралджа

ВИЖ общините (5 общини)

 

 

1 .с. Александрово – кмет – Стойко Георгиев – тел. 04751 2516

2. с. Атолово – кмет – Стефан Сотиров – 04761 5595

3. с. Богорово – кметски наместник – Михал Михалев  - 04757 2321

4.с. Воденичане – кмет – Милен Ангелов  - 04762 2310

5. с. Войника – кмет – Марийка Георгиева – 04751 2380

6. с. Джинот – кмет – Георги Василев – 04762 2560

7. с. Зимница – кмет – Милен Стамов – 04768 2250

8. с. Иречеково – кмет – Николай Генов – 04763 2310

9. с. Каменец – кмет  - Живко Димитров 04761 9860

10. с. Леярово – кметски наместник – Таня Господинова – 04761 9800

11.с. Лозенец – кмет – Динка Караиванова – 04761 6545

12. с. Люлин – кмет – Росица Тодорова – 04757 2382

13. с. Маленово – кмет – Мария Димитрова – 04764 2234

14. с.Недялско – кмет – Тодорка Йорданова – 04757 2265

15. с. Палаузово – кмет - Иван Дяков – 04762 2282

16. с. Поляна – кмет – Пенка Иванова – 04762 2230

17. с. Правдино – кметски наместник – Бойо Тодоров – 04753 2264

18. с. Първенец – кмет – Вичо Колев – 04752 22 25

19.с. Саранско – кметски наместник – Румен Димов – 04755 2229

20. с. Тамарино – кмет -  Недялка Илиева – 04755 2260

21. с. Чарда – кмет – Валя Симеонова – 04768 23