Кметове на кметства

с. Смилец
Кмет на кметство - Мима Алтаванова
Тел. 035393 222

с. Дюлево
Кмет на кметство- Стефка Бончева
035392 222

с. Свобода
Кмет на кметство- Янко Кацаров
035393 522

с. Блатница
Кмет на кметство - Динка Божкова
035391 221