Строят Дневен център за деца с увреждания в Якоруда

  • 15 септември 2019, 17:59
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%af%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0 %d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80

Започна строителството в град Якоруда на обект „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания“.  Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Стойността на проекта е 1 190 332.31 лева с ДДС. Изпълнител на строително–монтажните работи е „Билдинг Компани“ ЕООД.

Ще се реализират дейности по изграждане на Дневен център за деца с увреждания до 18 години. С осъществяването на проекта се цели подпомогане на семействата на деца с увреждания чрез осигуряване на достъп до качествени социални и медицински грижи. Ще се провеждат в социалното заведение и различни обучения на децата за създаване на навици и умения за изграждане на тяхната самостоятелност, което ще им позволи да водят пълноценен живот.