Строят рибарник в село Пали лула

  • 09 октомври 2019, 10:59
  • Default profile Автор Цвета Иванова
Medium %d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8

Фирма от Монтана ще изгради рибарник за отглеждане на пъстърва в село Пали лула, съобщиха от общината в Бойчиновци. В него ще се отглежда пъстърва на възраст от една година до годна за консумация.

Рибарникът се разполага в собствен имот на фирмата. В него ще има 6 стоманобетонни басейни, наредени един до друг с обща площ 300 кв. м. Басейните ще се пълнят с вода от карстовия извор, каптиран за питейни нужди. За малкото жители на селото се използват целегодишно само по 6 литра в секунда, а общият дебит на източника е 54 литра в секунда. Излишната вода сега изтича свободно към реката и минава покрай имота на фирмата. Тя ще ползва само 25 литра в секунда, като изгради водопровод от извора до имота си, дълъг 320 метра.

Рибното стопанство ще използва само качествени фуражи за храна на рибите, които ще запазват околната среда чиста. Няма да се използват отпадъчни продукти. Произведеното количества риба ще бъде предлагано на пазара в района или изнасяно при интерес от страна на търговци.